Найменування

Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"
Скорочене: ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" надає послуги під торговою маркою «EASY CASH»

Код за ЄДРПОУ фінансової установи: 43564077

Відомості про державну реєстрацію: номер запису 1 070 102 0000 087010 від 12.03.2020

Свідоцтво фінансової установи: свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1399, дата видачі 30.04.2020 р.

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2020/04.30/R-838.pdf 

Місцезнахоження: Україна, 01042, місто Київ, Печерський район, провулок Новопечерський, будинок 18, офіс 32
Код території за КОАТУУ 8038200000

Перелік послуг: 

Предметом діяльності ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" є виключно:
- надання коштів та банківських металів у кредит;
- факторинг.

Види діяльності:
код КВЕД 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
код КВЕД 64.19 - Інші види грошового посередництва;
код КВЕД 64.92 - Інші види кредитування.

Інформація про основні показники діяльності на підставі звітності, поданої до Національного банку України, доступна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 

Перелік власних вебсайтів: https://eazycash.com.ua

Торговельна марка (ТМ) EASY CASH

Свідоцтво про торгівельну маркудоговір на ТМ 

Власники істотної участі:

Шульга Олександр Григорович, пряме володіння часткою у статутному капіталі ТОВ "Інновація компані" у розмірі 100%

Структура власності станом на 09.06.2021р.

Структура власності станом на 01.01.2022р.

Структура власності станом на 29.09.2022р.

Структура власності станом на 01.01.2023р.

Структура власності станом на 01.01.2024р.

Наглядова рада, виконавчий орган: Наглядова рада не створювалась.
Виконавчий орган - одноосібний, директор Шульга Олександр Григорович

Відокремлені підрозділи: відокремлені підрозділи не створювались

Ліцензії та дозволи

Чинна ліцензія на діяльність фінансової компанії з правом надання послуг:
надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, переоформлена Національним банком України, про що 08.03.2024 внесено запис до Державного реєстру фінансових установ. 
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001014615

Витяг із Державного реєстру фінансових установ 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: справа про банкрутство ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" не порушувалась. 
Процедура санації ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" не застосовувалась.

Рішення про ліквідацію фінансової установи: рішення про ліквідацію ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" не приймалось.

Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств): ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" утворено не у формі акціонерного товариства, тому звіт про корпоративне управління не складався.

Ціни/тарифи фінансових послуг:

1. Тарифи та умови надання з 15.04.2020р.

2. Тарифи та умови надання з 06.11.2020р.

3. Тарифи на умови надання з 29.12.2021р.

Правила надання фінансових послуг:

1.Правила надання коштів  позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.)

2.Правила надання послуг з фінансового лізингу (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.,втратили чинність)

3.Правила надання фінансових послуг з факторингу (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.)

4.Правила надання коштів у позику, в тому на умовах фінансового кредиту (Протокол № 06/11 від 06.11.2020р.) 

5. Правила надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиті (Протокол №04/01 від 04.01.2022р.)

6. Правила надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиті (Протокол №03/10 від 03.10.2022р втратили чинність 20.11.2023р.)

7. Правила надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиті (Протокол №20/11 від 20.11.2023р., втратили чинність з  22.03.2024)

8.Правила надання коштів та банківських металів у кредит (Протокол №22/03 від 22.03.2024р., чинні з 22.03.2024)

Примірні договори про надання фінансових послуг:

1.Примірний договір надання послуг з факторингу (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.)

2.Примірний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.)

3.Примірний договір фінансового лізингу (Протокол №15/20 від 15.04.2020р., втратив чинність)

4 .Такий, що втратив чинність, примірний кредитний договір (Протокол № 06/11 від 06.11.2020р.) 

5.Примірний кредитний договір (Протокол № 06/01 від 06.01.2021р. втратив чинність з 13.05.2021р.

6.Примірний кредитний договір (Протокол № 13/05 від 13.05.2021р., втратив чинність з 27.07.2021р.) 

7. Примірний кредитний договір (Протокол № 27/07 від 27.07.2021р.втратив чинність 22.11.2021р)

8.Примірний кредитний договір (Протокол № 22/11 від 22.11.2021р., втратив чинність 20.12.2021р.)

9. Примірний кредитний договір (розміщено 20.12.2021, чинний з 20.12.2021, Протокол № 20/12 від 20.12.2021р., втратив чинність з 30.12.2021р.)

10. Примірний кредитний договір (розміщено з 30.12.2021. чинний з 30.12.2021р. Протокол № 30/12 від 30.12.2021р., втратив чинність 04.02.2022)

11. Примірний кредитний договір (розміщено з 04.02.2022, чинний з 04.02.2022 Протокол № 04/02 від 04.02.2022р. втратив чинність 20.11.2023р.)

12.Примірний кредитний договір (розміщено на сайті з 21.11.2023р. чинний з 21.11.2023р.Протокол № 20/11 від 20.11.2023р. втратив чинність 19.01.2024р

13. Примірний кредитний договір (розміщено з 19.01.2024, чинний з 19.01.2024, Протокол № 19/01 від 19.01.2024р.втратив чинність 02.04.2024).

14. Примірний кредитний договір (розміщено 02.04.2024, чинний з 02.04.2024, Протокол № 02/04 від 02.04.2024р.)

Річна фінансова звітність фінансової установи:

1. Аудиторський висновок про діяльність компанії за 2020 рік

2. Аудиторський висновок про діяльність компанії за 2021 рік

3. Аудиторський висновок про діяльність компанії за 2022 рік

Врегулювання простроченої заборгованості

1.Порядок взаємодії із споживачами фінансових послуг ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" при врегулюванні простроченої заборгованості

2.Інформація для споживача, який прострочив виконання зобов'язань за договором про надання споживчого кредиту, що укладений з ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

3.Порядок повідомлення ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" про уповноваженого представника, який буд представляти інтереси споживача при вругулюванні простроченої заборгованості

4.Відомості про колекторські компанії, з якими укладено договіри врегулювання заборгованості та порядок розгляду ними звернень громадян

5.Інформація про порядок та процедуру захисту персональних даних споживачів

 

Порядок роботи з електронними документами

Порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та розгляду звернень споживачів

Получить кредит