Найменування

Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"
Скорочене: ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" надає послуги під торговою маркою «EASY CASH»

Код за ЄДРПОУ фінансової установи: 43564077

Відомості про державну реєстрацію: номер запису 1 070 102 0000 087010 від 12.03.2020

Свідоцтво фінансової установи: свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 1399, дата видачі 30.04.2020 р.

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2020/04.30/R-838.pdf 

Місцезнахоження: Україна, 01042, місто Київ, Печерський район, провулок Новопечерський, будинок 18, офіс 32
Код території за КОАТУУ 8038200000

Перелік послуг: 

Предметом діяльності ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" є виключно:
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- факторинг;
- фінансовий лізинг.

Види діяльності:
код КВЕД 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
код КВЕД 64.19 - Інші види грошового посередництва;
код КВЕД 64.91 - Фінансовий лізинг;
код КВЕД 64.92 - Інші види кредитування.

Інформація про основні показники діяльності на підставі звітності, поданої до Національного банку України, доступна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 

Перелік власних вебсайтів: https://eazycash.com.ua

Торговельна марка (ТМ) EASY CASH

Інформація про заявку на реєстрацію ТМ та зображення ТМ https://iprop-ua.com/tm/y4gu6qnz/, договір на ТМ 

 

Власники істотної участі:

ТОВ "ЕЛІГАНТ КОМПАНІ", ідентифікаційний код 43560994, місцезнаходження 03150, місто Київ, вул. Ковпака, буд. 49, пряме володіння часткою в статутному капіталі ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" у розмірі 100%.
Учасниками ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" не контролюються інші юридичні особи.
 Шульга Олександр Григорович (інші персональні дані не підлягають розкриттю) здійснює контроль ТОВ "ЕЛІГАНТ КОМПАНІ", володіє часткою в статутному капіталі ТОВ "ЕЛІГАНТ КОМПАНІ" у розмірі 100%; 
Члени виконавчого органу не володіють акціями (частками у статутному капіталі) ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ".

Структура власності станом на 09.06.2021р.

Структура власності станом на 01.01.2022р.

Наглядова рада, виконавчий орган: Наглядова рада не створювалась.
Виконавчий орган - одноосібний, директор Надьожкін-Добрєв Віталій Петрович.

Відокремлені підрозділи: відокремлені підрозділи не створювались

Ліцензії та дозволи

Чинні ліцензії на: 
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 
- надання послуг з факторингу; 
- надання послуг з фінансового лізингу, 
видані розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.05.2020 № 912, дата початку дії: 19.05.2020, безстрокові.
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2020/05.19/R-912.pdf
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001014615

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: справа про банкрутство ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" не порушувалась. 
Процедура санації ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" не застосовувалась.

Рішення про ліквідацію фінансової установи: рішення про ліквідацію ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" не приймалось.

Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств): ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" утворено не у формі акціонерного товариства, тому звіт про корпоративне управління не складався.

Ціни/тарифи фінансових послуг:

1. Тарифи та умови надання з 15.04.2020р.

2. Тарифи та умови надання з 06.11.2020р.

3. Тарифи на умови надання з 29.12.2021р.

Правила надання фінансових послуг:

1.Правила надання коштів  позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.)

2.Правила надання послуг з фінансового лізингу (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.)

3.Правила надання фінансових послуг з факторингу (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.)

4.Правила надання коштів у позику, в тому на умовах фінансового кредиту (Протокол № 06/11 від 06.11.2020р.) 

5. Правила надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиті (Протокол №04/01 від 04.01.2022р.)

Примірні договори про надання фінансових послуг:

1.Примірний договір надання послуг з факторингу (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.)

2.Примірний договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.)

3.Примірний договір фінансового лізингу (Протокол №15/20 від 15.04.2020р.)

4 .Такий, що втратив чинність, примірний кредитний договір (Протокол № 06/11 від 06.11.2020р.) 

5.Примірний кредитний договір (Протокол № 06/01 від 06.01.2021р. втратив чинність з 13.05.2021р.

6.Примірний кредитний договір (Протокол № 13/05 від 13.05.2021р., втратив чинність з 27.07.2021р.) 

7. Примірний кредитний договір (Протокол № 27/07 від 27.07.2021р.втратив чинність 22.11.2021р)

8.Примірний кредитний договір (Протокол № 22/11 від 22.11.2021р., втратив чинність 20.12.2021р.)

9. Примірний кредитний договір (розміщено 20.12.2021, чинний з 20.12.2021, Протокол № 20/12 від 20.12.2021р., втратив чинність з 30.12.2021р.)

10. Примірний кредитний договір (розміщено з 30.12.2021. чинний з 30.12.2021р. Протокол № 30/12 від 30.12.2021р., втратив чинність 04.02.2022)

11. Примірний кредитний договір (розміщено з 04.02.2022, чинний з 04.02.2022 Протокол № 04/02 від 04.02.2022р.)

Річна фінансова звітність фінансової установи:

1. Аудиторський висновок про діяльність компанії за 2020 рік

Врегулювання простроченої заборгованості

1.Порядок взаємодії із споживачами фінансових послуг ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" при врегулюванні простроченої заборгованості

2.Інформація для споживача, який прострочив виконання зобов'язань за договором про надання споживчого кредиту, що укладений з ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ"

3.Порядок повідомлення ТОВ "ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ" про уповноваженого представника, який буд представляти інтереси споживача при вругулюванні простроченої заборгованості

4.Відомості про колекторську компанію, з якою укладено договір врегулювання заборгованості та порядок розгляду нею звернень громадян

5.Відомості про колекторську компанію ТОВ "Фінколлект Україна" (розміщено 21.12.2021р.)

6.Інформація про порядок та процедуру захисту персональних даних споживачів

Получить кредит