ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ДОСТУП ДО КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ

 

1. Я (далі – Клієнт), користувач сайту з доменним ім’ям https://eazycash.com.ua/ (далі - Сайт), заповнюючи форми,  добавляючи документи та іншу інформацію щодо себе на Сайті, з метою отримання грошових коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, та проставляючи галочку напроти гіперпосилання «Надаю згоду на обробку персональних даних та на доступ до моєї кредитної історії» та натискаючи клавішу «Продовжити» на Сайті, надаю ТОВ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ»  (далі -Товариство) свою однозначну, беззастережну і необмежену згоду на:

1.1. Обробку персональних даних, у тому числі, на їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення та зміну), використання, розповсюдження, передачу, знеособлення, блокування та знищення будь-якої інформації, що стосується мене, зокрема, але не виключно, інформації щодо: статі, прізвища, імені, по-батькові, паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, дати, місця та року народження, фотографії документу, що посвідчує особу або особистої фотографії та/або відео-запису особи (в тому числі, але не виключно з документом, що посвідчує особу),  громадянства, адреси фактичного проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, займаної посади , найменування та реквізитів роботодавця або навчального закладу, доходів, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, голосових записів, тощо (далі – «Персональні дані»).

1.1.1. Метою обробки Товариством Персональних даних Клієнта є:

 - аналіз наданих Клієнтом даних для прийняття Товариством рішення щодо укладення кредитного договору;

- здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, виконання умов укладених договорів;

- пропонування повного переліку послуг Товариства;

- інформування Клієнта про діючі умови програми лояльності, бонуси, промокоди, акції, спеціальні пропозиції;

- надання фінансової інформації;

- інформування Клієнта (у т.ч. шляхом залучення третіх осіб) про наявність заборгованості, необхідність та порядок її погашення відповідно до умов укладеного кредитного договору;

- здійснення Товариством самозахисту свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань;

- передача персональних даних Клієнта  в бюро кредитних історій для формування кредитної історії Клієнта; 

- інша мета, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних».

1.1.2. На виконання поставленої мети, надаю свою згоду на:

- передачу, поширення (у тому числі транскордонне) та надання своїх даних органам державної влади та їх структурним підрозділам, банкам та небанківським фінансовим установам, факторинговим компаніям (у зв’язку із відступленням права вимоги або укладенням договору купівлі-продажу прав вимоги за договорами позики, інших договорів), усім бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України (далі – Бюро кредитних історій) та іншим установам, організаціям, юридичним та фізичним особам;

- здійснення запитів з використанням Персональних даних  до Бюро кредитних історій, сервісів дистанційної верифікації та інших сервісів, що у порядку, передбаченому законодавством України, надають інформацію про мене та отримання додаткових даних щодо мене з наступною обробкою таких даних;

- обробку телекомунікаційних даних Клієнта, отриманих під час користування Веб-сайтом Товариства, що включають: файли cookie, IP-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів технічних пристроїв Клієнта та іншу технічну інформацію;

- обробку та передачу Товариству операторами мобільного зв'язку телекомунікаційних даних, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних при заповнені форм на Веб-сайті;

- фіксацію телефонних розмов, їх обробку та подальше зберігання.

1.1.3. Здійснення дій зазначених у пункті 1.1.(пп. 1.1.1- 1.1.2.) Згоди не потребує додаткового інформування мене (Клієнта).

1.2. доступ Товариства до моєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та розповсюдження через Бюро кредитних історій інформації про мене (в тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних публічного використання) у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;

2. Клієнт підтверджує, що він має законне право на надання усіх без виключення даних, зазначених ним при реєстрації, заповненні форм, наданні документів та іншої інформації   на Сайті Товариства та переданих Товариству.

3. Клієнт погоджується на використання Товариством з метою комунікації з Клієнтом контактних даних, що були зазначені Клієнтом на Сайті та/або окремо повідомлені Клієнтом Товариству у будь-який спосіб та/або зазначені в укладеному між Клієнтом  та Товариством договорі та/або законно отримані Товариством з інших джерел. Така комунікація може здійснюватися поштовим зв’язком, електронною поштою, телефонним зв’язком, спеціальними засобами програмного забезпечення, які пов'язані з наданими Клієнтом  телефонними номерами (Viber, WhatsApp та ін.), засобами зв'язку у соціальних мережах (Facebook та ін.) та іншими електронними засобами зв’язку.

4. Згода надається на строк, необхідний для досягнення Товариством мети обробки Персональних даних, але у будь-якому випадку на строк не менше ніж передбачений чинним законодавством України.

5 Клієнт, здійснюючи реєстрацію, заповнюючи форми, надаючи документи та іншу інформацію щодо себе на Сайті, підтверджує, що він:

- повідомлений про володільця персональних даних;

- про склад та зміст зібраних Товариством Персональних даних Клієнта;

- про включення Персональних даних до бази персональних даних Товариства;

- про свої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;

- про мету збору Персональних даних та третіх осіб, яким передаються Персональні дані;

- засвідчує, що склад та зміст Персональних даних в повній мірі є відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної цією Згодою мети їх обробки.

6. Товариство забезпечує належний захист Персональних даних Клієнта у спосіб, визначений чинним законодавством України. Захист Персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному доступу чи знищенню Персональних даних.

7. Товариство веде облік операцій, пов’язаних з обробкою Персональних даних Клієнта та доступом до них відповідно до вимог законодавства.

Получить кредит